Venezia – Tintoretto

Posted in

Imre Kéri: Venezia – Tintoretto 1995
Etching, Drypoint, Mezzotint
W 70cm x H 50cm